a

Nieuwe Heerenven - De Hamert

Limburg  >  Netherlands

The Nieuwe Heerenven is a large fen on the northern edge of the Maasduinen National Park: a very important stopover for many migrating waders!

Geplaatst* door Bas Engels
Meest recente update 21 augustus 2020

Beschrijving

The Nieuwe Heerenven are two large fens on the northeastern border of the Maasduinen National Park. Both contain a large body of water surrounded by forests, heathland or pastures. A viewing platform gives you a beautiful overview over (mainly) the Southern fen, which is used by many species of wader during migration as a stopover. Due to the shallow waterlevel, the fen provides a perfect foraging area for these birds. Common species of wader that can be seen here are Kemphaan, Bosruiter, Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Bonte Strandloper, Bontbekplevier and many more! In the last decade, many rare species of wader have been sighted here, like Steltkluut, Gestreepte Strandloper, Breedbekstrandloper and Poelruiter.

Besides waders, the area is also a great spot for many other waterbirds, like ducks, geese and gulls. Scarcer species, like Casarca, Zomertalingand Pijlstaart, can often be found here. During migration, the fen is sometimes visisted by rare species of tern and gull, like Witvleugelstern, Witwangsternand Dwergmeeuw. Small numbers of Lepelaar can be seen foraging in the deeper parts in the Northern part of the Southern fen. Large flocks of swallows and martins tend to hang above the fen, like Oeverzwaluw.

Several birds of prey are attracted to this area due to the large numbers of prey animals, like Boomvalk, Slechtvalk and Sperwer. Bruine Kiekendief can often be seen above the heathland in the southwestern corner.

The surrounding forests are home to many species of common songbird, like Zwartkop and Tuinfluiter. Scarcer species, like Wielewaal can be heard here too. The heathland provides a perfect habitat for Roodborsttapuit and, in winter, Klapekster can be seen here too.

Above, a very concise summary of species has been presented. During migration, so many species can turn up here! The area has over 200 species on its list!

_________________________

Nederlands: Het Nieuwe Heerenven is een groot moeras aan de noordrand van Nationaal Park Maasduinen: een zeer belangrijke tussenstop voor veel trekkende steltlopers ! Het bestaat uit twee grote vennen die zijn omgeven door bossen, heide of weilanden. Een uitkijkplatform geeft je een prachtig overzicht over (voornamelijk) het Zuidelijke veen, dat tijdens de trek door veel soorten steltlopers als tussenstop wordt gebruikt. Door de ondiepe waterstand is het veen een prima foerageergebied voor deze vogels. Veel voorkomende soorten steltlopers die hier kunnen worden gezien zijn Kemphaan, Bosruiter, Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Bonte Strandloper, Bontbekplevier en nog veel meer ! In het afgelopen decennium zijn hier veel zeldzame soorten steltlopers waargenomen, zoals Steltkluut, Gestreepte Strandloper, Breedbekstrandloper en Poelruiter.

Naast steltlopers is het gebied ook een geweldige plek voor vele andere watervogels, zoals eenden, ganzen en meeuwen. Schaarsere soorten, zoals Casarca, Zomertaling en Pijlstaart, komen hier vaak voor. Tijdens de trek wordt het moeras soms bezocht door zeldzame soorten sterns en meeuwen, zoals Witvleugelstern, Witwangstern en Dwergmeeuw. Kleine aantallen Lepelaar zijn te zien in de diepere delen van het Noordelijk deel van het Zuidelijk Veen. Grote zwermen zwaluwen hangen meestal boven het moeras, zoals Oeverzwaluw.

Door het grote aantal prooidieren worden verschillende roofvogels naar dit gebied gelokt, zoals Boomvalk, Slechtvalk en Sperwer. Bruine Kiekendief is vaak te zien boven de heide in de zuidwestelijke hoek.

In de omliggende bossen leven vele soorten gewone zangvogels, zoals Zwartkop en Tuinfluiter. Schaarsere soorten, zoals Wielewaal, zijn hier ook te horen. De heide biedt een perfecte leefomgeving voor Roodborsttapuit en in de winter is Klapekster hier ook te zien.

Hierboven is een zeer beknopte opsomming van soorten gepresenteerd. Tijdens de trek kunnen hier zoveel soorten opduiken! Het gebied heeft meer dan 200 soorten op zijn lijst!

Details

Toegang

The area is easy accessible due to the road that lies between both fens. You can park you car near the viewing platform and walk next to the road to scan the fens. A bicycle road provides an overview over the Southern fen from the other side (see map).

_________________________

Nederlands: Het gebied is goed bereikbaar door de weg die tussen beide vennen loopt. Je kunt je auto parkeren bij het uitkijkplatform en langs de weg lopen om de vennen te scannen. Een fietspad geeft vanaf de andere kant een overzicht over het Zuidveen (zie kaart).

Terrein en leefgebied

Bos , Verspreide bomen en struiken , Wetland , Veen/heide , Meer

Omstandigheden

Vlak

Rondlopende wandeling mogelijk?

Nee

Telescoop meenemen?

Ja

Wanneer hier vogels kijken?

Het hele jaar

Toptijd voor dit gebied

Voorjaarstrek , Najaarstrek

Route

Verharde weg , Breed pad

Zwaarte wandeling

Gemakkelijk

Toegankelijk via

Te voet , Fiets , Auto , Rolstoel

Vogelkijkhut aanwezig?

Ja

Links

Bekijk vogelgebieden in de buurt op Birdingplaces

Kaart

Top 5 vogels

Andere vogels die je hier kunt zien

Toon meer vogels Toon minder vogels
Toon meer foto's Toon minder foto's

Reacties & Tips

Geef feedback
Beoordeel dit gebied